Skip to content Skip to footer

Kalendervergadering

10 september 2019

Geachte inrichter

Wij zijn momenteel druk bezig om het wielerseizoen 2020 voor te bereiden. Wij houden er dan ook aan om onze inrichters op de hoogte te houden van de huidige stand van zaken.

Om u allen in te lichten houden wij op  22 november om  20 uur  een kalendervergadering  in het  ’t Stationneke , Kleine Steenweg 153 – 2221 Booischot.

Dagorde: 

  • verwelkoming
  • nabeschouwing wielerseizoen 2019
  • organiseren van VWV wielerwedstrijden in 2020
  • VWV kalender 2020
  • toekenning kampioenschappen
  • allerlei.

Zoals dit jaar organiseren wij ook in 2020 kampioenschappen.

A – Een Belgisch kampioenschap
B – Een Kampioenschap van Vlaanderen
C – Provinciale  kampioenschappen

De kandidaturen dienen per aangetekend schrijven verstuurd te worden ten laatste op 

15 november 2019 

Voor de aanvang van deze vergadering kunnen nog kandidaturen worden afgegeven aan de voorzitter van de vergadering.  Ingesloten vind U ook het  formulier voor aanvraag wielerwedstrijd VWV 2020 en aanbestedingsformulier kampioenschappen.

Bij deze worden alle inrichters van de V.W.V uitgenodigd aanwezig te zijn op deze vergadering. Indien je niet aanwezig kan zijn gelieve dan je aanvraagformulier voor de wedstrijd op te sturen voor 15 november naar het secretariaat zodat je gevraagde datum kan worden genoteerd op de kalender en je zeker bent dat je datum behouden kan blijven 

Hopend  U en al onze inrichters opnieuw te mogen begroeten,

de sportieve groeten

Voorzitter

De Weerdt Johnny      

Met dank aan onze partners